Főoldal Tagok Dokumentumok Aktualitások Meghívók Felhívások Galéria Elérhetőségek Munkaszervezet menubar

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Nagykunság fővárosaként emlegetett Karcag járási székhely, mely az alföldi településekre jellemző problémákkal küzd: természetes népességfogyás, fiatalok elvándorlása, a munkahelyek hiánya és emiatt egyre több családnál jelentkező megélhetési problémák. Mindezek következtében a helyi társadalom tömbösödése figyelhető meg. A CLLD pályázat nyújtotta lehetőségek segíthetnek csökkenteni a kedvezőtlen folyamatokat.

A Karcag Városért Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Karcag település belterületére terjed ki. A város területe 36.863 hektár, érintett lakónépessége 20.025 fő (forrás: KSH). Az akcióterület lakónépessége 19.503 fő, mely adatok alapján a hivatkozott felhívásban foglaltaknak megfelelően 400.000.000 Ft támogatási forrás felhasználására nyílik lehetőség.

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) letöltése
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) 1. számú módosítása - 2019.05.
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) 2. számú módosítása - 2020.04.
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) 3. számú módosítása - 2020.09.
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) 4. számú módosítása - 2022.09.
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) 5. számú módosítása - 2023.03.
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) 5. számú módosítása - elfogadása

Ügyrendek

1) A felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) ügyrendje

A FEMCS a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében meghirdetendő helyi felhívások kidolgozásában részt vevő szakmai javaslattevő testület.

Felhívás Előkészítő Munkacsoport (FEMCS) letöltése

2) A Helyi Bíráló Bizottság ügyrendje HBB

A Terület,- és Településfejlesztési Operatív Program a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 71.-72. § bekezdésével összhangban, a közösségvezérelt helyi fejlesztés kiválasztási rendszerben meghirdetett helyi felhívások alapján beérkező támogatási kérelmekről való döntés megalapozása érdekében a Karcag Városért Helyi Közösség helyi akciócsoport (a továbbiakban: HACS) helyi bíráló bizottságot (a továbbiakban: HBB) hoz létre. A HBB feladata javaslattétel a HACS vezetője számára a HACS munkaszervezete által a HBB elé terjesztett helyi támogatási kérelmek elutasítására vagy támogatására.

Helyi Bíráló Bizottság ügyrendje (HBB) letöltése

SZMSZ

A HACS, mint városi helyi akciócsoport az a szervezet, amely intézményesített formában a helyi közösség szervezéséért tevékenykedik, legfőbb feladata a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) kidolgozása, annak megvalósításához támogatás igénylése, a stratégia megvalósítása, ehhez kapcsolódóan a stratégia elkészítését és megvalósítását szolgáló kapacitásfejlesztés, képzés, hálózatépítés, az érdekeltek közötti információcsere előmozdítása, a potenciális kedvezményezettek támogatása, a meghírdetésre kerülő felhívások kidolgozása, valamint a végső kedvezményezettek kiválasztása.

Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) letöltése

Területfejlesztéssel kapcsolatos kérdőív

Elozmenyek

A területfejlesztéssel kapcsolatos kérdőívünket INNEN tudja letölteni. A kérdőívben elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tart Karcag értékeinek, erősségeinek, gyengeségeinek? Milyen problémákat lát társadalmi, gazdasági, környezeti vagy egyéb területeken?
A kérdőívben leírhatja milyen változásokat szeretne látni Karcagon, mit tart rövidtávú célok közül a legfontosabbnak. Kérjük töltse ki kérdőívünket, és küldje be számunkra!

A területfejlesztési kérdőívet on-line is kitöltheti:

Projektgyűjtő adatlap

Elozmenyek

A Karcag Városért Helyi Közösség tájékoztatja Önöket, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: stratégia) tervezése megkezdődött. A Közösség az elkövetkező időszakban a projektötlet gyűjtést tűzte ki céljául, amelynek értelmében szeretnék a település igényeit felmérni, milyen pályázatokra lenne szükség. A Helyi Közösség arra kéri a helyi vállalkozókat és civileket, valamint további szervezeteket, hogy a Projektgyűjtő adatlap kitöltésével segítsék munkájukat. Az adatlap kitöltése nem jár kötelezettséggel, mivel ez egy igényfelmérés, azonban igen fontos szerepe van a további tervezésben. Egy személy vagy szervezet több adatlapot is kitölthet. Az adatlapokat kérjük e-mailen, postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett projektgyűjtő dobozba juttassák vissza.